IDE OG VISION

Solbjerg har indbyggerne, naturen og helt sikkert motivationen til at blive et forbillede for hvordan en mindre by nytænkes. Hvilke funktioner skal skabe helheden for det ”nytænkte” aktive Solbjerg. Hvem sagde Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 – Rethink!
LIV, AKTIVITET OG HANDEL

Solbjerg har vokseværk og behovet for et nyt center er indlysende. Med udflytningen af Solbjergs største arbejdsplads Th. Schulz Catering opstod muligheden for Solbjerg Bytorv. Lige i byens trafikale knudepunkt som byens nye naturlige centrum. En ny attraktiv indkørsel til Solbjerg, der giver byen et nyt ansigt, som signaler åbenhed og aktivitet.

IDEÉN

er at skabe rammer for at kombinere indkøbsmuligheder, cafe’- og torvemiljø omkring et klassisk bytorv suppleret med etageboliger, der på én gang danner et tæt byrum og som samtidig skaber åbenhed. Etageboligerne skal give Solbjerg et strejf af storbyliv og sikre et varieret udbud af boliger i en by domineret af række- og parcelhuse. Etageboligerne muliggør grønne frirum. Frirum der skaber en akse mellem by og skov samt – på sigt – muligheden for en akse mellem by og sø. Og frirum, der giver plads til outdoor sport og outdoor life i fællesskab

VISIONEN

er, at Solbjerg Bytorv bliver det nye samlingssted. Et samlingssted, som summer af aktivitet og viser byen som en aktiv by. Vidste du, at der i Solbjerg er mere end 10 aktive idrætsforeninger samlet under paraplyen Solbjerg IF. For at realisere visionen indbyder vi til samarbejde med Solbjerg Fællesråd og det rige foreningsliv i Solbjerg. Ideer og visioner genererer inspiration og muligheder. Vi inviterer til samarbejde om at skabe resultater.

AMBITION OG REALISME

Vi vil gerne nytænke begrebet byliv og vi vil sætte penge bag. Givet et plangrundlag så Solbjerg Bytorv kan realiseres som vist i disponeringsplanen, så giver Solbjerg Bytorv op til 2 mio. kr. til aktiviteter i og omkring Solbjerg Bytorv. Pengene gives efter en ” krone til krone” model. For hver krone byens foreninger kan skaffe fra f. eks. fonde, så lægger vi en krone oven i.

LÆS Solbjerg Bytorvs notat om Byrum, Byliv og Bygninger jf Kommuneplan 2017