+45 86 76 14 14 tgv@sindingco.dk
Vigtige punkter fra lokalplanen

Vigtige punkter fra lokalplanen

Bytorvet og Skovkvarteret kaldes tilsammen Solbjerg Bytorv Lokalplan 1114 blev muliggjort gennem en Kommuneplanændring i 2017, der gav mulighed for At opføre et større supermarked At blande boliger/butikker og erhverv. Lokalplanen er blevet til i et tæt samarbejde...
Vigtige punkter fra lokalplanen

Lokalplan nr. 1114 er vedtaget

Bolig-, erhvervs- og centerområde ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg Aarhus Byråd har vedtaget en lokalplan for det viste lokalplanområde. Samtidig er tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 vedtaget. Planen betyder, at området må anvendes til centerformål (delområde I) og...
Digitalt borgermøde om Solbjerg Bytorv

Digitalt borgermøde om Solbjerg Bytorv

Kom til informationsmøde 20. august 2020 om Aarhus Kommunes arbejde med Lokalplan nr. 1114 Boliger og Erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg. Bygherre og arkitekt vil sammen med kommunen og stadsarkitekten præsentere planerne for om- rådet og svare på spørgsmål....