+45 31 13 07 53 as@solbjergbytorv.dk

Borgermøde november 2018

Arktiekt Steen Gissel’s præsentation af skitserne for Solbjerg Bytorv

 

Planafdelingens referat fra Borgermødet

 

Se aftenens øvrige præsentationer  og resultatet af gruppearbejdet på

http://www.solbjergnu.dk/