+45 86 76 14 14 tgv@sindingco.dk

Kom til informationsmøde 20. august 2020 om Aarhus Kommunes arbejde med Lokalplan nr. 1114 Boliger og Erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg.

Bygherre og arkitekt vil sammen med kommunen og stadsarkitekten præsentere planerne for om- rådet og svare på spørgsmål.

Aarhus Byråd har sendt lokalplanforslaget i offentlig høring i perioden 24. juni – 2. september 2020.

Som borger i Aarhus Kommune har du i den periode mulighed for at give dine synspunkter til kende ved at indsende et høringssvar.

Mødets program

17:00-17:10
Velkomst v. Lars Lund

17:10-18:00:
Stadsarkitekt, Stephen Willacy
Præsentation af lokalplanforslaget v. Runa Hyldegård Jepsen
Præsentation af projektforslaget v. Årstiderne Arkitekter 18:00-18:25:

18:25-18:30
Spørgsmål og svar

Afrunding og tak for i dag