+45 31 13 07 53 as@solbjergbytorv.dk
Lokalplan nr.  1114 er vedtaget

Lokalplan nr. 1114 er vedtaget

Bolig-, erhvervs- og centerområde ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg Aarhus Byråd har vedtaget en lokalplan for det viste lokalplanområde. Samtidig er tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 vedtaget. Planen betyder, at området må anvendes til centerformål (delområde I) og...
Digitalt borgermøde om Solbjerg Bytorv

Digitalt borgermøde om Solbjerg Bytorv

Kom til informationsmøde 20. august 2020 om Aarhus Kommunes arbejde med Lokalplan nr. 1114 Boliger og Erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg. Bygherre og arkitekt vil sammen med kommunen og stadsarkitekten præsentere planerne for om- rådet og svare på spørgsmål....

Helhedsplanen for Solbjerg

Lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune gældende for Lokalsamfund 33 – Solbjerg. Indeholdende lokalsamfundsbydelene Solbjerg og Astrup og de tilhørende lokalsamfunds landsbyer, Ask, Fastrup, Hvilsted, Onsted, Ravnholt, Tiset, Tulstrup,...
Startskuddet til Solbjerg Byport har lydt

Startskuddet til Solbjerg Byport har lydt

Lokalplan 931 blev vedtaget af Århus Byråd 6. marts 2013. Dermed kan der komme gang i Solbjerg Byport projektet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra Erik Schulz som ejer af størstedelen af lokalplanområdet. Erik Schulz ønsker at etablere et...