+45 86 76 14 14 tgv@sindingco.dk

Bolig-, erhvervs- og centerområde ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg

Aarhus Byråd har vedtaget en lokalplan for det viste lokalplanområde. Samtidig er tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 vedtaget.

Planen betyder, at området må anvendes til centerformål (delområde I) og boligformål (delområde II).

Fremtidig bebyggelse, udstykning eller ændret anvendelse skal være i overensstemmelse med planen.

Se lokalplan 1114