+45 86 76 14 14 tgv@sindingco.dk
Lokalplan nr.  1114 er vedtaget

Lokalplan nr. 1114 er vedtaget

Bolig-, erhvervs- og centerområde ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg Aarhus Byråd har vedtaget en lokalplan for det viste lokalplanområde. Samtidig er tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 vedtaget. Planen betyder, at området må anvendes til centerformål (delområde I) og...